ANA SAYFA HABER FORUM SOHBET RESİM VİDEO ZİYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM ÜYE OL ÜYE GİRİŞİ
TOİDER ÜYE FORMU
TOİDER ÜYE FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
iletişim: Sedat Avcı 0535 232 25 66    email: avc.sedat@yandex.com
Ana menü
Ana sayfa
TOİDER BİLGİLERİ
TOİDER ÜYE FORMU
TOİDER'İN TARİHÇESİ
TOİDER KOMİSYONLARI
TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU
KADINLAR KOMİSYONU
GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI KOMİSYONU
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
EĞİTİM-BASIN-YAYIM KOMİSYONU
İŞVEREN-STK İLE İLETİŞİM KOMİSYONU
MEVSİMLİK İŞÇİLER KOMİSYONU
KHK'LI İŞÇİLER KOMİSYONU
EMEKLİ KOMİSYONU
ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER KOMİSYONU
KANUNLAR
Dernekler Kanunu
4857 Sayılı İş Kununu
6356 Sayılı Sendikalar Kanunu
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 01.03.2019 – 28.02.2021
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 01.01.3013-01.01.2014
TİGEM 01.01.3013-01.01.2014
TOİDER AY AY GELİR GİDER TABLOSU
2020 GELİRLERİ
2019 GELİRLERİ
2018 GELİRLERİ
2017 GELİRLERİ
2016 GELİRLERİ
2015 GELİRLERİ
2014 GELİRLERİ
2020 GİDERLERİ
2019 GİDERLERİ
2018 GİDERLERİ
2017 GİDERLERİ
2016 GİDERLERİ
2015 GİDERLERİ
2014 GİDERLERİ
İstatistik
Bugün  Toplam 
 Tekil 18  376060 
 Online
 IP 54.173.214.227 
BURS /YARDIM YÖNETMELİĞİ

TARIM ORMAN İŞÇİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ MADDE-1: AMAÇ Bu Yönetmelik, yardımlaşma duygusunu ve yardım etme hazzını, toplum kesimlerine yaymanın yanı sıra, gençlerin geleceğe hazırlanması, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesine yardımcı olmak amacıyla; Ülkemizde milli eğitime bağlı, yüksek eğitim kurumlarında, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liseleri, meslek liselerinde, milli eğitime bağlı diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim görenler, yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans doktora kazananlar, bilimsel araştırma, edebi ve ilmi eser yayınlayacak olanlar, mucitler, fikir ve sanat eserleri sahipleri ve sporcular, başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrenciler, bilim, sanat, fikir adamları, mucitler, öğrenim, bilimsel, edebi, sanatsal çalışma, patent ile sportif giderlerini karşılamakta güçlük çekenler ile hayatın herhangi bir evresinde, içine düştüğü olumsuz, istenmeyen durumdan kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla verilecek olan karşılıklı ve karşılıksız öğrenci bursu ve yapılacak yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenler.

 MADDE-2: BURS VE YARDIM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Burs ve yardım değerlendirme komitesi, üyelerin kendi aralarında seçtikleri en az beş üyeden oluşur. Komiteye aralarından seçtikleri birisi başkanlık eder. Komite toplantıları başkan dahil en az üç üyenin katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Burs verilecek veya yardım yapılacak şahıslar Komite tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenip bir raporla Yönetim Kuruluna sunulur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

MADDE-3: BURSTAN VE YARDIMLARDAN YARARLANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 A-TOİDER üyesi çocuğu ve bekâr olmak (Evli olanlar, Mastır, Yüksek Lisans ve Açık Öğretim Üniversitesinde okuyanlar ve Dışarıdan Açık Lise okuyanlar faydalanamaz), geliri olmaması,

B-Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. Vatandaşı olmak,

C-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

D-Türkiye’de ikamet ediyor olmak,

E-Vakıf ve özel üniversiteler hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da Yüksek Okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kazanmış olmak, milli eğitime bağlı diğer okullara kaydını yaptırmış olmak, okuyor olmak,

F-Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, süresi ve ödeme zamanları, burs veren şahıs veya kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.

G-Zorunlu olmamak kaydıyla, öğrencilerini haricen kendi seçerek burs vermek isteyen hayırseverler, seçtikleri öğrenci sayısının yüzde otuzu kadar da Derneğin seçtiği öğrencilere burs verir.

MADDE-4: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuracak Öğrencinin ailesinin mali durumu ve sosyal durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır; Baba / Anne Sağ : 000 Puan Ölü : 200 Puan Boşanmış / Ayrı : 100 Puan Baba / Anne Mesleği ( İkiside çalışıyor ise Dernek Üyesi tercih edilecek ) İşsiz : 150 Puan İşçi : 150 Puan Çiftçi : 100 Puan Memur : 050 Puan Ailenin Toplam Aylık Geliri 0,00 – 2000,00 YTL : 200 Puan 2000,00 – 2300,00 YTL : 150 Puan 2300,00 – 2.500,00 YTL : 100 Puan 2.500,00 YTL Üzeri : 0 Puan Anne / Baba Öğrenim Düzeyi Okur / Yazar değil : 50 Puan İlköğretim / Lise : 25 Puan Üniversite : 00 Puan Kardeş Sayısı 1 Kardeş : 000 Puan 2 Kardeş : 050 Puan 3 Kardeş : 075 Puan 4 Kardeş : 100 Puan 5 Kardeş : 150 Puan Öğrencinin İkametgahı Ailenin İkametgahı Yurt : 100 Puan Kendi Evi : 000 Puan Ev : 075 Puan Lojman : 025 Puan Akraba yanı: 050 Puan Kira : 050 Puan Aile : 000 Puan Ailenizin Sahip Oldukları Bir İşte Çalışıyormusunuz Yazlık : - 200 Puan Hayır : 000 Puan Araba : - 150 Puan Evet : - 150 Puan Burs alıyormusunuz Fiziksel Bedensel engeli varmı Hayır : 000 Puan Hayır : 00 Puan Evet : - 150 Puan Evet : 200 Puan Üye Dernek Giriş Ödentisini Ödedi : 50 Puan Ödemedi : -55 Puan Üye Dernek Aidatlarını Ödedi : 50 Puan Ödemedi : -55 Puan Bir aileden en fazla bir öğrenciye burs verilebilir.

MADDE–5: Değerlendirme işlemi sonunda eşit puan alan öğrencilerden;

1. Üniversiteye giriş puanı yüksek olan öğrencilere,

2. Liseler için; TEOK giriş puanı yüksek olan öğrencilere Öncelik tanınır.

MADDE-6: Gelir durumunun tespitinde aşağıdaki belgeler öğrenci anne ve babası için düzenlenerek evrak asılları Derneğimize başvuru sırasında teslim edilecektir:

1. Üyemizin (Öğrenci Velisinin) çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu,

2. Emekliler için ilgili sosyal güvenlik kurumundan sağlayacakları emekli maaşı bordrosu,

3. Anne veya Babanın Yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyet alanlarında çalışanlar için bağlı oldukları meslek odası ya da birliklerden sağlayacakları yıllık kazanç belgeleri,

4. Anne ve babasının gelir durumunu belirten resmi evrakı vermeyen öğrencinin burs başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde burs verilmesi durdurulur ve o zamana kadar verilen burslar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilebileceği gibi gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında da yasal işlemde bulunulması için yetkili mercilere bilgi verilir.

MADDE 7-: Puan hesaplamalarında;

1. Ailenin sosyal durumu ile ilgili bilgileri sunmayanlara sosyal durumdan dolayı puan verilmez. 2. Anne-babası ayrı yaşayanlardan çocukların velayeti kimin üzerinde ise onun geliri esas alınır; ancak velayeti üzerinde olan anne ya da baba karşı taraftan nafaka geliri elde ediyorsa bu aile gelirine eklenir.

MADDE 8-: Eğitim yardımının devamı öğrencinin bir üst sınıfa geçmiş olmasına bağlıdır. Ayrıca tüm derslerden, her dönem, GNO 100 puan üzerinden en az 60 puan, 4 puan üzerinden en az 2 olması şarttır. Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde yardım kesilir. Eğitim yardımı kesilenler yardım kesilme sebebi ortadan kalktığında tekrar başvurabilirler. Yıl içinde ortalama nedeniyle bursu kesilenler, takip eden dönemde ortalamayı tutturmaları halinde burs almaya devam ederler. Burslar her yıl Burs Komisyonunca tekrar değerlendirilecektir. Burs almaya hak kazananlar okul bitene kadar alacak diye bir mecburiyet yoktur.

 MADDE 9-: BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerin plastik dosyaya sırasına göre düzenlenip elden teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Burs Başvuru Formu (www.toider.com adresinden çıktısı alınarak doldurulacaktır)

2. Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi, okul kaydını yaptırdıktan sonra alacağı öğrenci belgesi.

3. Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi,

4. Bağlı olduğu nüfus dairesince düzenlenecek olan “Aile Nüfus Bildirgesi Formu”

5. Gelir beyanı ile ilgili olarak; — Anne ve/veya baba işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu -Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi Muafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi, -Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi.(ailesine ait)

7. Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri

8. Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgâh ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgâh belgesi (Aile nüfus bildirgesinde adres yazıyorsa gerek yok)

9. Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf

10. Nüfus cüzdan fotokopisi

11. TOİDER Üye Kartı Fotokopisi Not: Belgelerden birisi eksik olanın Burs Müracaatı dikkate alınmayacaktır.

MADDE 10-: Burs uygulamaları hakkındaki bilgiler Derneğimizin Web Sitesinde yayınlanacaktır.

MADDE 11-: BURS TUTARI

Öğrencilere verilecek burs miktarı; bütçe olanakları dâhilinde her yıl, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, Öğrenim Dönemi Başında burs miktarında artırma ve azaltma yapabilir.

MADDE 12-: YARALANACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Karşılıksız burstan yararlanacak öğrenci sayısı ve burs tutarı, her eğitim ve öğretim yılı başında Dernek Yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

MADDE 13-: BURSUN KESİLME KOŞULLARI

1.Burs, her dönem sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Ve/Veya Yönetim Kurulu Kararı ile her 4 ayda bir Burs alan öğrenci listesi yedekleri ile yer değiştirilebilir.(Bu Maddeyi Değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.) Aksi halde bursu kesilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi TOİDER’e aittir. TOİDER gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir. TOİDER gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Öğrencinin GNO’nın 100 puan üzerinden en az 60, 4 puan üzerinden en az 2 olması şarttır.

2. Burs almayı hak eden, ancak herhangi bir mazeretten dolayı öğrenimine bir yıl ara veren öğrencilerin bursu da o yıl için kesilir.

3. Burs verme süresi Anadolu ve Fen Liseleri ile Üniversitelerin eğitim yılı süresi ile sınırlıdır.

4. İkinci üniversite okuyan öğrencilere burs verilemez.

5. Üye dernekten herhangi bir nedenle ilişiği kesildiğinde burs alan çocuğunun bursu kesilir. Yedekte olan ilk öğrenciye burs verilmeye başlanır.

MADDE 14-: BURS VERME SÜRESİ

Burslar, yıl içerisinde 4+4=8 ay süre ile ödenecektir. Burs verme süresi, bütçe imkânlarına göre Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Burs bir yıllık verilir. Diğer yıllarda tekrar Müracaat etmesi gerekir. Her yıl veya dört ayda bir burs alacaklar değişebilir.

MADDE 15-: BİR DEFALIK YARDIM

1.Hayatının her hangi bir döneminde, kabul edilebilir bir nedenle yardıma muhtaç olan üyeye, 2.Ürettiği eseri, elde ettiği başarıyı topluma kazandırmak için destek gereksinimi olan üyeye, 3.Üyenin İçine düştüğü olumsuz durumdan kurtulması için, ihtiyaç sahibinin talebi, bilgi sahibinin önerisi veya TOİDER Yönetim Kurulunun resen tespiti neticesinde, yardım yapılabilir.

MADDE 16: İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Yardım veya destek ihtiyacının yerindeliğinin ve gerçekliğinin tespiti, Dernek Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi tarafından yapılır. Yapılan tespit sonucu, rapor halinde Dernek Yönetim Kuruluna sunulur. Rapor ve mevcut bilgiler çerçevesinde gereği Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 17: DESTEK TALEPLERİ

Yazarlar Mucitler, sanatçılar, tasarımcılar, sporcular, bilim adamları ve benzer, eser ve yetenek sahipleri, ürün ve çalışmalarını topluma sunmak için istedikleri destekleri sonuçlandırmak üzere, yetkili kılınan bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, talep sahibi ve konu hakkında uzman üç kişinin iştiraki ile bir komisyon kurulur. Komisyonun hazırladığı rapor Dernek Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim kurulu talebi karara bağlar.

MADDE 18: YARDIMLARDA KARŞILIK

Dernek; Tüm yardım, burs ve destekleri karşılıklı ve karşılıksız olarak yapar. Ancak, burs, yardım ve destek talep edenin isteği veya desteklenen eserin meydana çıkması ile önemli bir ekonomik değer de yaratılıyorsa geri ödeme taleplerini ve eserden elde edilecek karın bir kısmını bağış olarak kabul eder. Karşılıklı burs ve yardımların geri ödenmesinde fark talep edilmez.

MADDE 19: YÜKSEK LİSANS VE YURT DIŞI BURSLARI [Mavi](şuanda bu madde uygulanmayacaktır)[/Mavi]

Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve uzmanlık eğitimi görenlerin burs talepleri, oluşturulan Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi başkanlığında toplanacak Dernek Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Düzenlenen rapora göre, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülür ise burs verilebilir. Bu tür burslar konusunda, 10. 16. madde ve diğer ilgili madde şartları saklıdır.

MADDE 20: YÜRÜRLÜK

Öğrenci Burs Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler, Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlük kazanır.

MADDE 21: YÜRÜTME

Bu yönetmelik 21. Maddeden oluşmakta olup, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İŞÇİ MAAŞ FİŞİ
ŞİFRE NASIL ALINIR
ŞİFRE AKTİF ETME
İŞÇİ MAAŞ FİŞİ AL
Üyelik Menü
Üye adı :    
Şifre :    
  
  Üye olun    
  Şifremi Unuttum   
LİNKLER
T.C. Cumhurbaşkanlığı
T.C. Başbakanlığı
Resmi Gazete
Bimer
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği
Türk İş Konfederasyonu
Tarım iş Sendikası
Hak İş Konfederasyonu
Öz Orman İş Sendikası
İş Kur
İlo Sözleşmeleri
Taşeron İşçiler Derneği
İşçiler.Net
Memurlar.Net
YENİ SMS KAYSERİ
KAYSERİ SMS
SIK SORULAN SORULAR
NEDEN DERNEK KURULDU
Ne Zaman Emekli Olabilirim
SGK Hizmetim Ne Kadar
Rapor Param Yattımı
Emekli Maaşım Tahminen Ne Kadar Olur
Sendika Üyesi Olmak/Üyelikten Ayrılmak İstiyorum
İŞÇİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR
13 GÜNLÜK İKRAMİYE NASIL HESAPLANIR
30 GÜNLÜK İKRAMİYE NASIL HESAPLANIR
VİZİTE GİRİŞ SİSTEMİ
E- BİLDİRGE V2 GİRİŞİ
İŞ GİRİŞ-İŞDEN ÇIKIŞ BİLDİRGELERİ
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
BURS VE YARDIMLAR
BURS DUYURUSU
BURS/YARDIM MÜRACAAT FORMU
BURS /YARDIM YÖNETMELİĞİ
Anasayfa  İletişim